Neomezený internet

.

internet

neomezený

datově

a časově

Připojte se již dnes

 

vyzkoušejte internet,

bez časového a datového omezení

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

OD 200Kč MĚSÍČNĚ

Doplňkové služby

 

WWW HOSTING - www stranek

tvorba www stranek

Správa sítí - LAN, WAN, struktur.kabeláž,

Diigitalní Televize - DVB-T pozemní vysílání, DVB-S satelitní vysílání

 

Provozní řád

Provozní řád INTERNET

 

 

Provozní řád vymezuje odpovědnost poskytovatele za konkrétní užívání přístupu k internetu; uzavřením smlouvy se uživatel zavazuje, že bude dodržovat následující pravidla:

· Nebude používat síť způsobem, který by mohl obtěžovat ostatní uživatele sítě; zejména se zdrží šíření nevyžádané elektronické pošty.

· Nebude šířit viry ani jinak přispívat k jejich šíření, nebude se pokoušet o neoprávněný průnik do sítí a k informačním zdrojů ostatních uživatelů sítě Internet a to nejen na území ČR ale i po celém světě.

· Nebude šířit nepravdivé či jinak napadnutelné informace.

· Bere na vědomí, že přístupem do sítě Internet nezískává jakákoliv vlastnická práva k dostupným programům a dalším informacím.

· Bude dodržovat provozní pravidla sítí (Acceptable Use Policy AUP), ke kterým bude umožněn přístup prostřednictvím uzlu poskytovatele.

· Vyvine maximální úsilí k zajištění bezpečnosti sítě a učiní taková technická a organizační opatření, která by zabránila napadení a průnik do systému jiných účastníků sítě prostřednictvím jeho sítě. V případě takového průniku bude aktivně spolupracovat s poskytovatelem při realizaci dalších opatření, která by podobným situacím zabránila.

· Zajistí korektnost zveřejňovaných informací v síti, a to zejména routovacích informací (protokoly RIP, OSPF apod.), a dále informací o své doméně v rámci DNS.

· Bere na vědomí, že služby poskytovatele nesmí být jakýmkoliv způsobem zneužity, působit přímo či nepřímo škody a újmy jiným osobám, narušovat morálku a veřejný pořádek, či narušovat soukromí privátních vzkazů. Je přísně zakázáno využívat služby poskytovatele v rozporu s platnými právními předpisy, nařízeními a zákony České republiky a jiných dotčených států.

Rychlý kontakt

+420 277 278 500

info@tel608038549.cz

obchod@tel608038549.cz

Login Form